Vuosikokous 13.3.2017 klo 18 Lauritsalan uimahallilla

Lappeenrannan Kisa-Toverien vuosikokous järjestetään Lauritsalan uimahallin väestönsuojan kokoustilassa maanantaina 13.3.2017 klo 18. Hallitus kokoontuu tuntia aiemmin.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;

2) valitaan pöytäkirjan tarkistajat;

3) esitetään hallituksen kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;

4) esitetään tilinpäätös edelliseltä kalanterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto;

5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

6) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;

7) käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille;

8) päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 § edellyttämällä tavalla;

sekä

9) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

Vuosi- tai syyskokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on jätettävä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että hallitus ehtii sisällyttää asian kokouskutsuun. Vuosi- tai syyskokoukselle tehdyistä esityksistä on seuran hallituksen annettava kirjallinen lausunto.

Syyskokouksessa päätetyn mukaisesti vuosikokouksessa käsitellään seuran uintijaoston esitysten pohjalta:

– Seuran pitkän tähtäimen suunnitelmaa tai sen valmistelua

ja

– Seuran ohjaajille maksettavia palkkioita tai korvauksia

Tervetuloa!

Lappeenrannan Kisa-Toverien hallitus

Lisätietoja: 050 512 4389 / Juho Ratava tai sähköpostitse hallitus (at) lrkt (piste) fi.

Comments are closed.