Jäsenrekisterin rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Lappeenrannan Kisa-Toverit ry

Rekisterin vastuuhenkilöt

  • Juho Ratava
  • Lotta Ruottinen
  • Minna Pesu

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakastietoja käytetään normaaliin asiakassuhteen tietojen hallintaan. Normaali asiakassuhde edellyttää, että asiakkaan perustiedot ovat käytettävissä mahdollisissa yhteydenottotilanteissa.

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyt ovat asiakassuhteessa Lappeenrannan Kisa-Toverit ry:n kanssa.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, osoite- ja yhteystiedot (s-posti ja puhelin) ja syntymäaika vakuutusta varten. Mahdollisten leiri-ilmoittautumisten yhteydessä rekisteröimme myös mahdolliset erityisruokavaliot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan tiedot saadaan rekisteröityvältä asiakkaalta itseltään. Suorittaessaan ilmoittautumistapahtuman asiakas hyväksyy tietojensa käytön rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle, mikäli sopimuksista johtuvia asioita joudutaan saattamaan niiden käsiteltäviksi.

Rekisterin sisäinen käyttö

Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus ja salasana annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä.

Rekisterin vastuuhenkilöt määrittelevät asiakkaan käyttöoikeudet. Rekisteritietojen muutoksista tallentuu käytönvalvontaa varten tieto. Käytöstä tallentuu käyttäjätunnus, aikaleima ja käyttäjän oma kuittaus.

Tiedot on suojattu asianmukaisesti sähköisesti sekä fyysinen pääsy on rajoitettu ja valvottu. Rekisterin jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Lappeenrannan Kisa-Toverit ry:n henkilöstöllä ja Lappeenrannan Kisa-Toverit ry:n lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

Rekisteröidyn informointi

Rekisteröidylle on ilmoitettu sopimuksentekovaiheessa, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään ja ylläpidetään Lappeenrannan Kisa-Toverit ry:n toimesta. Rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa www.lrkt.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Tietojen korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Tiedon korjaamisesta huolehtii pääsääntöisesti rekisterin vastuuhenkilöt.